You are currently browsing the tag archive for the ‘Конференции’ tag.

III Научные чтения
памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева:
Античный мир и Средние века

Информационное письмо (.pdf)

Читать далее…

Реклама

III Наукові читання пам’яті професора
Володимира Івановича Кадєєва:
Античний світ та Середні віки

Інформаційний лист (.pdf)

Читать далее…

Матеріали конференції (.pdf)

Програма конференції

Прес-реліз

Наукова конференція
«Проблеми історії та археології України»,
до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом.

Презентація виставки «Підсумки польових досліджень 2018 року»

14 грудня 2018 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (приміщення Музею археології університету) відбудеться наукова конференція «Проблеми історії та археології України», до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом. Метою форуму є інформування наукової громадськості про дослідження цього року, скеровані на вивчення пам’яток археології та сприяння охороні культурно-історичної спадщини, а також популяризація знань з археології, історії, краєзнавства.

ПРЕС-РЕЛІЗ (.pdf)

Читать далее…

Завантажити програму (.pdf)

В сборнике тезисов рассматривается широкий круг актуальных проблем античной, византийской и средневековой истории, археологии, историографии, а также истории науки. Значительное место занимают результаты исследований археологических памятников. Сборник отражает современные тенденции развития антиковедения, медиевистики, византинистики, исторической науки в целом.

Читать далее…

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (.pdf)

Міжнародна конференція «Історія античного світу і середньовіччя в університетах України». До 40-річчя кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна відбудеться у м. Харкові 25–26 жовтня 2018 р.

Програма роботи конференції:

(.pdf)

Читать далее…

Международная конференция «История античного мира и средневековья в университетах Украины». К 40-летию кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина состоится в г. Харькове 25–26 октября 2018 г.

Программа работы конференции:

(.pdf)

Читать далее…

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе ХI научной конференции «Проблемы истории и археологии Украины», которая состоится в г. Харьковев конце ноября 2018 года. Работа конференции посвящается 60-летию исследования Бельского городища экспедицией Харьковского университета.

Читать далее…

Введите свой e-mail адрес для подписки на новости сайта

Присоединиться к ещё 71 подписчику

Реклама