Харьковское историко-археологическое общество регулярно проводит международные научные конференции «Проблемы истории и археологии Украины».

IV Наукові читання пам’яті професора Володимира Івановича Кадеева: «АНТИЧНИЙ СВІТ І СЕРЕДНІ ВІКИ»

ХII научная конференция «Проблемы истории и археологии Украины» (13–14 ноября 2020 г.)

ХII наукова конференція «Проблеми історії та археології України» (Харків, 13–14 листопада 2020 р.; deadline 01.04.2020)

Програма ІІІ Читань пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва «АНТИЧНИЙ СВIТ ТА СЕРЕДНI ВIКИ» (Харків, 21 червня 2019 р.)

III Научные чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева: Античный мир и Средние века (deadline 15.04.2019)

III Наукові читання пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва: Античний світ та Середні віки (deadline 15.04.2019)

Результаты археологических исследований сезон 2017-2018 (видео)

Програма ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми історії та археології України. До 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом» (14-15 грудня 2018 р.)

Міжнародна конференція «Історія античного світу і середньовіччя в університетах України». До 40-річчя кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна (Харків, 25–26 жовтня 2018 р.)

Международная конференция «История античного мира и средневековья в университетах Украины». К 40-летию кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина (Харьков, 25–26 октября 2018 г.)

XIth scientific conference «Problems of History and Archaeology of Ukraine» (deadline June 15, 2018)

ХI научная конференция «Проблемы истории и археологии Украины» (к 60-летию исследования Бельского городища экспедицией Харьковского университета) (deadline 15.06.2018)

ХI наукова конференція «Проблеми історії та археології України» (до 60-річчя дослідження Більського городища експедицією Харківського університету) (кінець листопада 2018 р.; deadline 15.06.2018)

Наукова конференція «ІСТОРІЯ АНТИЧНОГО СВІТУ І СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ. До 40-річчя кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» (deadline 15 березня 2018 р.)

ПРОГРАМА наукової конференції-­презентації «ПІДСУМКИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2017 року. До 80-­річчя проф. В. К. Міхєєва» (24 листопада 2017 р.)

Наукова конференція-презентація «Проблеми дослідження і охорони культурно-історичної спадщини України. Підсумки польових досліджень 2017 року» (24 листопада 2017 р.)

Античный мир и средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева, к 90-летию со дня рождения (23 июня 2017 г.)

Античний світ та середні віки: Читання пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва, до 90-річчя від дня народження (23 червня 2017 р.)

Виставка-презентація результатів археологічного польового сезону – 2016. Прес-реліз

Х Міжнародна наукова конференція «Проблеми історії та археології України», присвячена 125-річчю професора К. Е. Гриневича. 4–5 листопада 2016 р.

Звітно-виборна конференція членів ХОІАТ

Прес-реліз: Х Міжнародна наукова конференція «Проблеми історії та археології України», присвячена 125-річчю професора К. Е. Гриневича. 4–5 листопада 2016 р.

Проблемы истории и археологии Украины: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 125-летию профессора К. Э. Гриневича (Харьков, 4–5 ноября 2016 г.). — Х. : ООО «НТМТ», 2016. — 80 с.

Х научная конференция «Проблемы истории и археологии Украины», посвященная 125-летию профессора К. Э Гриневича (4–5.11.2016; deadline 1.06.2016)

Программа научной конференции-презентации «Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины» (23 декабря 2015 г.)

Пресс-релиз: Научная конференция-презентация Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований в 2015 году (23 декабря 2015 г.)

ПРОГРАММА Чтений памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева «Античный мир и средние века» (26.06.2015)

Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева «Античный мир и средние века»

Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева: Античный мир и средние века (информлист)

Проблемы истории и археологии Украины: Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30–31 октября 2014 г.). – Харьков: ООО «НТМТ», 2014. – 84 с.

Программа ІХ Международной научной конференции «Проблемы истории и археологии Украины» (30-31 октября 2014 г., Харьков)

IХ научная конференция «Проблемы истории и археологии Украины» (г. Харьков, 30–31 октября 2014 г.; deadline 1.06.2014)

IV (XX) ВСЕРОССИЙСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЪЕЗД (20–25 октября 2014 г., Казань)

Пресс-релиз: Научная конференция-презентация Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины.Итоги полевых исследований в 2013 году

Про роботу Міжнародної наукової конференції «Проблеми історії та археології України»

Пресс-релиз: Презентация результатов археологического полевого сезона 2012 г.

Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Международной научной конференции (Харьков, 9-10 ноября 2012 г.). — Харьков: ООО «НТМТ», 2012. — 100 с.

Программа VIII Международной научной конференции «Проблемы истории и археологии Украины» (9-10.11.2012, Харьков)

VIII Международная конференция «Проблемы истории и археологии Украины» (Харьков, 9–10 ноября 2012 г.)

Call for papers: VIII научная конференция «Проблемы истории и археологии Украины» (Харьков, первая декада ноября 2012 г.; deadline 1.06.2012)

Программа научной конференции-презентации «Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины». 24 ноября 2011 года, Харьков

28-29 октября 2010 года Харьковское областное историко-археологическое общество и Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина провели VII Международную научную конференцию «Проблемы истории и археологии Украины».

Работа конференции осуществлялась в рамках 6 секций:

  • «Эпоха камня и палеометалла»
  • «Ранний железный век»
  • «История и археология Северного Причерноморья в эпоху античности»
  • «История и культура античного мира»
  • «Славянский мир и его соседи»
  • «Византия и итальянские колонии в Северном Причерноморье»

В конференции приняли участие ученые из Украины (представители Харькова, Киева, Запорожья, Херсона, Донецка, Симферополя, Севастополя, Черновцов) и России (участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Белгорода, Ростова-на-Дону).

К началу работы конференции тезисы докладов и сообщений были изданы в сборнике «Проблеми історії та археології України: Матеріали VII Міжнародної наукової конференції».

Видання

Конференция завершилась открытием выставки-презентации находок харьковских археологических экспедиций в полевом сезоне 2010 г.