You are currently browsing the category archive for the ‘Конференции’ category.

III Научные чтения
памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева:
Античный мир и Средние века

Информационное письмо (.pdf)

Читать далее…

Реклама

III Наукові читання пам’яті професора
Володимира Івановича Кадєєва:
Античний світ та Середні віки

Інформаційний лист (.pdf)

Читать далее…

Матеріали конференції (.pdf)

Програма конференції

Прес-реліз

Наукова конференція
«Проблеми історії та археології України»,
до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом.

Презентація виставки «Підсумки польових досліджень 2018 року»

14 грудня 2018 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (приміщення Музею археології університету) відбудеться наукова конференція «Проблеми історії та археології України», до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом. Метою форуму є інформування наукової громадськості про дослідження цього року, скеровані на вивчення пам’яток археології та сприяння охороні культурно-історичної спадщини, а також популяризація знань з археології, історії, краєзнавства.

ПРЕС-РЕЛІЗ (.pdf)

Читать далее…

Завантажити програму (.pdf)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (.pdf)

Міжнародна конференція «Історія античного світу і середньовіччя в університетах України». До 40-річчя кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна відбудеться у м. Харкові 25–26 жовтня 2018 р.

Програма роботи конференції:

(.pdf)

Читать далее…

Международная конференция «История античного мира и средневековья в университетах Украины». К 40-летию кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина состоится в г. Харькове 25–26 октября 2018 г.

Программа работы конференции:

(.pdf)

Читать далее…

Dear Colleagues!

We are pleased to invite you to attendthe XIth scientific conference»Problems of History and Archaeology of Ukraine»,which will be held in Kharkiv (Ukraine) in November 2018.

Читать далее…

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе ХI научной конференции «Проблемы истории и археологии Украины», которая состоится в г. Харьковев конце ноября 2018 года. Работа конференции посвящается 60-летию исследования Бельского городища экспедицией Харьковского университета.

Читать далее…

Введите свой e-mail адрес для подписки на новости сайта

Присоединиться к ещё 71 подписчику

Реклама