Читать далее…

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в ХII научной конференции «Проблемы истории и археологии Украины», которая состоится в г. Харьков 13–14 ноября 2020 г.

Информлист + заявка (.docx)

Информлист + заявка (.pdf)

Запланирована работа секций по следующим научным направлениям:

Читать далее…

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь в ХII науковій конференції «Проблеми історії та археології України», яка відбудеться у м. Харків 13–14 листопада 2020 р.

Заплановано роботу секцій за такими науковими напрямами:

Читать далее…

Програма читань

Збірка матеріалів читань

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА
Історичний факультет
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО­АРХЕОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

 

Програма

ІІІ Читань пам’яті
професора Володимира Івановича Кадєєва

АНТИЧНИЙ СВIТ ТА СЕРЕДНI ВIКИ

21 червня 2019 року

Завантажити програму (.pdf)

Читать далее…

Профессор В. И. Кадеев (1927–2012) — признанный исследователь истории и археологии античных государств Северного Причерноморья, авторитетный специалист по истории Древней Греции и Рима, отдавший более полувека служению Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина.

В сборнике представлены тезисы докладов научных Чтений, посвященных памяти известного ученого. Специалисты разных стран, среди которых много учеников и коллег В. И. Кадеева, рассматривают широкий круг актуальных проблем античной, византийской и средневековой истории, историографии, а также истории науки. Большое внимание уделяется изучению разнообразных памятников древней и средневековой археологии.

Читать далее…

Харківське історико-археологічне товариство з глибоким сумом сповіщає про те, що 4 травня 2019 р. передчасно пішов з життя Олексій Павлович Мартем’янов — відомий історик-антикознавець, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

О. П. Мартем’янов був одним із співзасновників і членом Правління Товариства, членом редакційної колегії історико-археологічного щорічника «Древности», організатором й активним учасником численних наукових конференцій Товариства, завдяки повсякчасній праці якого наукові заходи і видання Товариства стали потужними науковими майданчиками спілкування провідних антикознавців Центрально-Східної Європи.

Висвловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким, колегам і учням Олексія Павловича Мартем’янова.

В ежегоднике «Древности» публикуются статьи теоретического и научно-исследовательского характера по проблемам археологии, древней и средневековой истории, а также по специальным и смежным дисциплинам. Материалы ежегодника состоят из следующих рубрик: «Статьи», «Публикации», «Научное наследие», «Заметки», «Рецензии», «История археологии», «Научная хроника», «Memoria».

Читать далее…

У щорічнику «Старожитності» публікуються статті теоретичного і науково-дослідного характеру з проблем археології, давньої та середньовічної історії, а також за спеціальними і суміжних дисциплін, краєзнавства. Матеріали щорічника складаються з наступних рубрик: «Статті», «Публікації», «Наукова спадщина», «Нотатки», «Рецензії», «Історія археології», «Наукова хроніка», «Memoria».

Читать далее…

III Научные чтения
памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева:
Античный мир и Средние века

Информационное письмо (.pdf)

Читать далее…

Введите свой e-mail адрес для подписки на новости сайта

Присоединиться к ещё 74 подписчикам