В ежегоднике «Древности» публикуются статьи теоретического и научно-исследовательского характера по проблемам археологии, древней и средневековой истории, а также по специальным и смежным дисциплинам. Материалы ежегодника состоят из следующих рубрик: «Статьи», «Публикации», «Научное наследие», «Заметки», «Рецензии», «История археологии», «Научная хроника», «Memoria».

Читать далее…

Реклама

У щорічнику «Старожитності» публікуються статті теоретичного і науково-дослідного характеру з проблем археології, давньої та середньовічної історії, а також за спеціальними і суміжних дисциплін, краєзнавства. Матеріали щорічника складаються з наступних рубрик: «Статті», «Публікації», «Наукова спадщина», «Нотатки», «Рецензії», «Історія археології», «Наукова хроніка», «Memoria».

Читать далее…

III Научные чтения
памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева:
Античный мир и Средние века

Информационное письмо (.pdf)

Читать далее…

III Наукові читання пам’яті професора
Володимира Івановича Кадєєва:
Античний світ та Середні віки

Інформаційний лист (.pdf)

Читать далее…

Матеріали конференції (.pdf)

Програма конференції

Прес-реліз

Наукова конференція
«Проблеми історії та археології України»,
до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом.

Презентація виставки «Підсумки польових досліджень 2018 року»

14 грудня 2018 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (приміщення Музею археології університету) відбудеться наукова конференція «Проблеми історії та археології України», до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом. Метою форуму є інформування наукової громадськості про дослідження цього року, скеровані на вивчення пам’яток археології та сприяння охороні культурно-історичної спадщини, а також популяризація знань з археології, історії, краєзнавства.

ПРЕС-РЕЛІЗ (.pdf)

Читать далее…

Завантажити програму (.pdf)

В сборнике тезисов рассматривается широкий круг актуальных проблем античной, византийской и средневековой истории, археологии, историографии, а также истории науки. Значительное место занимают результаты исследований археологических памятников. Сборник отражает современные тенденции развития антиковедения, медиевистики, византинистики, исторической науки в целом.

Читать далее…

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (.pdf)

Введите свой e-mail адрес для подписки на новости сайта

Присоединиться к ещё 71 подписчику

Реклама